زمان بارگزاری این صفحه: 8:08 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عیدی امسال چقدر است

حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران/ جزئیات

پرداخت عیدی ۱ میلیون و ۲۱۶ هزار تومانی تا ۱ میلیون و ۸۲۴ هزار تومانی کارگران در سال جاری از بهمن ماه آغاز می شود.

عناوین ویژه