زمان بارگزاری این صفحه: 3:55 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی

واریز عیدی بازنشستگان از 21 بهمن ماه

صدای گیلان – مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد؛ آغاز پرداخت عیدی مستمری بگیران براساس حروف الفبا همراه با حقوق مستمری از 21 بهمن93.

عناوین ویژه