زمان بارگزاری این صفحه: 6:04 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 93

عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت؛ 603هزار و 500تومان

«محمدباقر نوبخت» گفت؛ در جلسه امروز هیات دولت مبلغ عیدی آخر سال کارکنان و بازنشستگان دولت 603 هزار و 500 تومان تعیین شد.

download (6)

عناوین ویژه