زمان بارگزاری این صفحه: 5:49 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی دراستان گیلان

عیدی تمامی مستمری بگیران تامین اجتماعی دراستان گیلان پرداخت گردید

صدای گیلان – شایان ذکراست بابت پرداخت عیدی 95 هزارنفرمستمری بگیران گیلان افزون بر570 میلیارد ریال هزینه گردیده است .

تامین اجتماعی دراستان گیلان

عناوین ویژه