زمان بارگزاری این صفحه: 3:28 PM UTC

نوشته هایی با برچسب عیدی کارمندان در سال 94

نوبخت؛ عیدی امسال کارکنان دولت ۶۸۷ هزار تومان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریور به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود.

عیدی امسال کارکنان

عناوین ویژه