زمان بارگزاری این صفحه: 6:57 PM UTC

نوشته هایی با برچسب غاردربند رشی

غار دربند رشی گیلان شناسنامه انسان‌های اولیه سرزمین ایران

انسان‌های اولیه ساکن سرزمین ایران قد و قامتی کوتاه‌تر داشتند و کمی تنومندتر بودند و قوی‌تر. صحبت از انسان‌های اولیه سرزمین ایران است.

images

عناوین ویژه