زمان بارگزاری این صفحه: 12:18 AM UTC

نوشته هایی با برچسب غار در ماسال

کشف غاری با قدمت عصر آهن در ماسال

دومین غار باستانی یا پناهگاه صخره ای ماسال با قدمت عصر آهن کشف و شناسایی شد.

عناوین ویژه