زمان بارگزاری این صفحه: 8:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب غار های باستانی

کشف غاری با قدمت عصر آهن در ماسال

دومین غار باستانی یا پناهگاه صخره ای ماسال با قدمت عصر آهن کشف و شناسایی شد.

عناوین ویژه