زمان بارگزاری این صفحه: 10:51 PM UTC

نوشته هایی با برچسب غرق روستایی در پسیخان شفت

غرق شدن جوان روستایی در رودخانه پسیخان شفت

صدای گیلان – طبق گزارشات غیر رسمی یک جوان 25 ساله روستایی ، روز گذشته در رودخانه «پسیخان» شفت غرق شده است

عناوین ویژه