زمان بارگزاری این صفحه: 3:31 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فاخته؛ با تلفن اضطراري ۱۲۵ شوخي نكنيد

علی فاخته؛ با تلفن اضطراري ۱۲۵ شوخي نكنيد

مسول ستاد فرماندهی آتش نشانی رشت می گوید؛ نزديك به ۸۰ درصد تماس هاي گرفته شده با سامانه ۱۲۵ را مزاحمان تلفني تشكيل مي دهد

عناوین ویژه