زمان بارگزاری این صفحه: 4:17 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فاکنر

مترجم آثار همینگوی و فاکنر به آی سی یو رفت.

مترجم آثار ارنست همینگوی و ویلیام فاکنر به دلیل سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. در حال حاضر قسمت راست بدن دریابندری بی‌حس است و کادر پزشکی داروهای ضد انعقاد خون به او تزریق کرده‌اند.

نجف دریابندری

عناوین ویژه