زمان بارگزاری این صفحه: 11:42 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فاینانس

تامین مصالح و اعتبارات ساخت سد شفارود،بلند ترین سد ایران.

مدیر عامل اب منطقه ای گیلان از تامین اعتبارات ساخت سد شفارود با فاینانس از طریق کشور چین خبر داد.وی افزود؛110 میلیارد تومان منابع اعتباری از طریق دولت به عنوان سهم 15 درصد و 640 میلیارد تومان نیز از طریق فاینانس تامین می شود.

عناوین ویژه