زمان بارگزاری این صفحه: 2:26 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فرزند فروشی زنان

روایتی تکان‌دهنده از «فرزند فروشی» و «جنین فروشی» و روزگار زنانی در شمال ایران

۳۵۰ زن معتاد و کارگر جنسی در حاشیه آمل و ساری به مراکز مشاوره بهزیستی می‌آیند و برای کنترل ایدز مشاوره می‌گیرند. فروش کودکان بین این زنان یک مسأله جدی است.

عناوین ویژه