زمان بارگزاری این صفحه: 4:19 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فرمانداران جدید

صدور حکم رسمی فرمانداران جدید فومن، انزلی و صومعه سرا

وزیر کشور دولت یازدهم حکم آغاز به کار سه فرماندار جدید در شهرهای فومن،صومعه سرا و بندر انزلی را صادر کرد.

عناوین ویژه