زمان بارگزاری این صفحه: 9:01 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فرمانداررشت

شورای رشت کارهای زیادی برای انجام دارد.

صدای گیلان – فرماندار رشت با اشاره به مشکلات مدیریت شهری در این شهر، گفت: شهردار رشت در مهلت قانونی انتخاب شود.

مهدوی

عناوین ویژه