زمان بارگزاری این صفحه: 2:14 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فرمانداری لنگرود

۳۱ دهیاری جدید در «لنگرود» تأسیس می‌شود

فرماندار لنگرود با بیان اینکه این شهرستان نیازمند افزایش تعداد دهیاری‌های موجود در روستاها بود، افزود؛ راه‌اندازی ۳۱ دهیاری جدید در لنگرود تصویب شد که به زودی این مصوبه اجرایی می‌شود.

عناوین ویژه