زمان بارگزاری این صفحه: 10:44 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فرماندار رودسر

نشست فرماندار رودسر با نماینده سرمایه گذار بخش خصوصی و شرکت چینی

با مشارکت شرکت راه ساختمان بلند طبقه و استفاده از فاینانس شرکت های چینی روند سرمایه گذاری در این شهرستان رشد قابل توجهی خواهد کرد.

عناوین ویژه