زمان بارگزاری این صفحه: 8:37 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فرماندار شهرستان مرزي بندر آستارا

اهداي مدال قهرمان تدبير و اميد آستارايي ها به رئيس جمهور

مرزنشينان شهرستان آستارا مدال قهرمان تدبير و اميد را به دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور ايران اهدا مي كنند.

عناوین ویژه