زمان بارگزاری این صفحه: 10:06 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

انتصاب دکتر فیروز فاضلی به عنوان دبیر منطقه۲ ارشاد کشور

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به عنوان دبیر منطقه دوم از مناطق هشتگانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور منصوب شد.

دکتر فیروز فاضلی

عناوین ویژه