زمان بارگزاری این صفحه: 3:42 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فروشنده

دستگیری جاعل اسناد و فروشنده اموال دولتی درلنگرود

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنگرود از شناسایی سارق اموال دولتی که با جعل سند به فروش اموال دولتی اقدام می کرد، خبر داد.

دستگیری جاعل اسناد و فروشنده اموال دولتی درلنگرود

عناوین ویژه