زمان بارگزاری این صفحه: 9:17 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فروش دختران توسط داعش

فروش دختران ایزدی به قیمت 13 دلار توسط داعش

صدای گیلان – سرنوشت صدها زن و دختر ایزدی عراق همچنان نامعلوم است و گزارش های مستند حاکی است که داعش بازاری را برای فروش زنان و دختران ایزدی به راه انداخته است.

عناوین ویژه