زمان بارگزاری این صفحه: 11:34 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فیروزه اردویی‌

«قلعه کفایی» رئیس شورای شهر تالش شد

احمد قلعه کافی باکسب ۴ رای به عنوان ریاست شورای شهر تالش برگزیده شد.

شورای شهر تالش

عناوین ویژه