زمان بارگزاری این صفحه: 8:18 PM UTC

نوشته هایی با برچسب فیلم سوزاندن خلبان اردنی

ساختار تشکیلاتی داعش را بهتر بشناسید

صدای گیلان – کتاب جدیدی به تازگی در آمریکا منتشر شده است که به جزئیات ساختار تشکیلاتی گروه تروریستی داعش و هسته عناصر تصمیم گیرنده در آن می پردازد.

عناوین ویژه