زمان بارگزاری این صفحه: 3:58 AM UTC

نوشته هایی با برچسب فیلم های برتر سینما

10فیلم بزرگ ساخته نشده در تاریخ سینما/قسمت2

رژیم اتحاد شوروی به رهبری ژوزف استالین، سرگئی آیزنشتاین را یک “فرمالیست” می دانست که در سالهای پایانی دهه ۱۹۲۰ در آن کشور می توانست یک اتهام و جرم خطرناکی باشد

عناوین ویژه