زمان بارگزاری این صفحه: 4:42 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قانون انتخاب شهردار رشت

شهردار منتخب رشت توسط رئیس شورا به وزارت کشور معرفی می‌شود

مدیرکل امور شهری استانداری گیلان با بیان اینکه از نظر سلسله مراتب اداری فرمانداری رشت نحوه مصوبات شورا را بررسی می‌کند، گفت: شهردار منتخب رشت توسط رئیس شورا به وزارت کشور معرفی می‌شود.

عناوین ویژه