زمان بارگزاری این صفحه: 7:30 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قانون

مخالفت مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان/ نظر موافق و مخالف

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان مخالفت کرده و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان

دولت قبل اصلا اعتقادی به قانون نداشت و خود را قانون می‌دانست/ اجرای قانون هدفمندی غلط بوده است

صدای گیلان – اگر قرار بود طبق پیش بینی قانون هدفمندی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی ظرف مدت 5 سال انجام شود و به شرایط کشور توجه نمی‌شد مردم له می‌شدند.

دولت قبل اصلا اعتقادی به قانون نداشت و خود را قانون می‌دانست/  اجرای قانون هدفمندی غلط بوده است

عناوین ویژه