زمان بارگزاری این صفحه: 5:31 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قاهره

کفش سفیر قطر عامل بحران در فرودگاه قاهره!

صدای گیلان – مقام های امنیتی فرودگاه قاهره، از سفر سفیر قطر به خارطوم به دلیل خودداری وی از در آوردن کفشهایش در بخش بازرسی جلوگیری کردند.

عناوین ویژه