زمان بارگزاری این صفحه: 8:55 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قتل امیر کبیر

امیرکبیر به قتل رسید

در روز ۱۸ دی سال ۱۲۳۰ هجری شمسی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار، به دستور شاه به قتل رسید.

عناوین ویژه