زمان بارگزاری این صفحه: 5:44 PM UTC

نوشته هایی با برچسب قتل همسر و سوزاندن جسد

گزارش یک قتل؛ من قاتل همسرم هستم!

چراکه پیش از ازدواج من و سحر، برادر سعیده خواستگار سحر بود و سعیده نیز دیگر در ایران حضور نداشت و به همین علت من دلیلی برای ادامه ارتباط سعیده و سحر نمی‌دیدم.

13931030000356_PhotoA

عناوین ویژه