زمان بارگزاری این صفحه: 12:23 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قرص ضد بارداری

داعش قرص ضدبارداری را ممنوع کرد.

صدای گیلان – داعش با صدور احکامی به بیمارستان ها و مراکز درمانی – پزشکی موصل دستور داد بخش های پزشک زنان حق تجویز قرص ضدباردای را ندارند.

زنان

عناوین ویژه