زمان بارگزاری این صفحه: 8:10 PM UTC

نوشته هایی با برچسب قلعه فومن

زمین خواری در فومن با حضور دست های پشت پرده!

زمینی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال از اراضی ملی توسط یک فرد سودجو در منطقه قلعه رودخان شهرستان فومن تصرف شده است که امیدواریم با حکم دادستانی بازگردانده شود.

عناوین ویژه