زمان بارگزاری این صفحه: 10:18 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قم

مهم است که صدای اعتدال از ایران به گوش همه جهان برسد

رییس جمهوری در جمع علما، فضلا و طلاب استان قم با تاکید بر اینکه حوزه علمیه باید برای حل مشکلات کشور، تحقیق و نظریه پردازی کند، گفت: امروز برای اداره کشور صدها مساله مهم داریم که شما علما، فضلا و طلاب حوزه علمیه باید برای حل آنها نظریه پردازی کنید.

عناوین ویژه