زمان بارگزاری این صفحه: 10:46 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قنبر علی عمویی

آقای با اخلاق خیابانهای انزلی، راننده تاکسی نمونه کشوری شد

در خیابانهای شهر ساحلی انزلی مردی هر روز با تاکسی نارنجی اش مردم را به مقصد می رساند که دوست و یاور مردم این شهر است .

عناوین ویژه