زمان بارگزاری این صفحه: 5:40 AM UTC

نوشته هایی با برچسب قیمت ماشین های منطقه آزاد بندر انزلی

مقررات جديد سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص فرآيند واردات خودرو و خدمات پس از فروش

اين سازمان ضوابط و مقررات انضباطي شديد تري براي وارد كنندگان خودرو در ايفاي تعهدات و ورود خودروها در نظر گرفته است

download (3)

عناوین ویژه