زمان بارگزاری این صفحه: 11:55 PM UTC

نوشته هایی با برچسب لباس های مختلف میشل اوباما

شب عروسی اوباما و میشل/ عکس

فرهیختگان آنلاین؛ تصویر زیر مربوط به شب عروسی اوباما رئیس جمهور فعلی امریکا با میشل است.

عناوین ویژه