زمان بارگزاری این صفحه: 7:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب لغو کنسرت

لغو مجوز اجرای کنسرت و برنامه های شاد در ایام فاطمیه

صدای گیلان – مجوز اجرای کنسرت و برنامه های شاد در ایام فاطمیه داده نمی شود.

عناوین ویژه