زمان بارگزاری این صفحه: 11:52 AM UTC

نوشته هایی با برچسب لغو کنسرت

لغو مجوز اجرای کنسرت و برنامه های شاد در ایام فاطمیه

صدای گیلان – مجوز اجرای کنسرت و برنامه های شاد در ایام فاطمیه داده نمی شود.

لغو مجوز اجرای کنسرت و برنامه های شاد در ایام فاطمیه

عناوین ویژه