زمان بارگزاری این صفحه: 3:39 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ماجرای قتل دو زن در تالش

ماجرای قتل دو زن در تالش

قضیه از این قرار بود که در روستای نومندان در شهر لیسار از شهرهای حومه شهرستان تالش یک زن و یک دختر جوان به صورت جنازه و کشته شده از چاه دستشویی خانه خودشان ، پیدا می شوند.

عناوین ویژه