زمان بارگزاری این صفحه: 2:17 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ماهواره ملي فجر

با فرمان رییس جمهوری؛ ماهواره ملی “فجر”پرتاب شد و با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت

روحانی؛ دانشمندان و اندیشمندان برجسته ایران در زمینه علوم فضایی وارد مرحله جدیدی شده اند

image (3)

عناوین ویژه