زمان بارگزاری این صفحه: 7:28 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مبارک

حسنی مبارک تبرئه شد.

صدای گیلان – دادگاهی در مصر حسنی مبارک را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

عناوین ویژه