زمان بارگزاری این صفحه: 9:55 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مجاس دهم

سعیدآبادی؛ کمپین فعالان رسانه و مجلس مستقل آینده ادامه دارد

سعیدآبادی گفت:کمپین فعالان رسانه و مجلس مستقل آینده ادامه دارد و می خواهد شان مجلس شورای اسلامی را به آن بازگرداند.

علیرضا سعیدآبادی

عناوین ویژه