زمان بارگزاری این صفحه: 3:24 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مجامع استانی

کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس تصویب شد

مجلس – صدای گیلان؛ نمایندگان مردم در خانه ملت،با تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس موافقت کردند.

عناوین ویژه