زمان بارگزاری این صفحه: 10:22 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مجتمع دانشگاهی لاکانی رشت

ارزیابی روند ساخت بیمارستان 400 تختخوابی پروفسور سمیعی رشت

رشت – صدای گیلان؛ ارزیابی روند ساخت و پیشرفت فیزیکی بیمارستان در حال احداث 400 تختخوابی پروفسور سمیعی رشت.

عناوین ویژه