زمان بارگزاری این صفحه: 5:33 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مجلس دهم در رودسر و املش

کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس دهم در رودسر و املش

صدای گیلان – گفته می شود ۲۹نفر برای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه «رودسر و املش» وزن کشی کرده و آماده این کارزار می شوند.

عناوین ویژه