زمان بارگزاری این صفحه: 10:05 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مجلش

نماینده سابق مجلس 8 سال سن خود را کاهش داد!!!

صدای گیلان – یک نماینده اسبق مجلس و یکی از نزدیکان آیت الله هاشمی رفسنجانی اخیرا با مراجعه به ثبت احوال تاریخ تولد شناسنامه اش را از سال ۱۳۱۸ به ۱۳۲۶ تغییر داده و خود را هشت سال جوان تر کرده است.

عناوین ویژه