زمان بارگزاری این صفحه: 8:31 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مجوز دکه

هیچ گونه مجوزی برای ایجاد دکه در معابر استارا صادر نمی شود.

صدای گیلان – شهردار بندر آستارا گفت : هیچ گونه مجوزی برای ایجاد دکه های مختلف در سطح پیاده روها و معابر عمومی از سوی شهرداری صادر نمی شود .

کوهی

عناوین ویژه