زمان بارگزاری این صفحه: 9:34 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مجوز فعالیت

سال 93 چند رسانه مجوز فعالیت دریافت کردند؟

هیات نظارت بر مطبوعات در سال 93 و در حالیکه جلسات آن به صورت منظم و با حضور دائمی وزیر ارشاد برگزار شد، مجموعا بیش از هزار و صد مجوز صادر کرد.

مجوز 89 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد

عناوین ویژه