زمان بارگزاری این صفحه: 4:14 AM UTC

نوشته هایی با برچسب محمداسماعیل احمدی سلوش

نام نویسی ۱۲نفر از لنگرود برای ورود به مجلس دهم/ اسامی

در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در لنگرود ۱۲ نفر ثبت نام کردند.

نام نویسی ۱۲ لنگرودی برای ورود به مجلس دهم

عناوین ویژه