زمان بارگزاری این صفحه: 2:31 AM UTC

نوشته هایی با برچسب محمدتقی اصلح نژاد

اصلاح شبکه آب شهر لیسار تالش

صدای گیلان – اصلح نژاد، مدیر امور آبفای تالش تأمین اعتبار مورد نیاز اصلاح شبکه اصلی آب شهر لیسار را از محل اعتبارات عمرانی بالغ بر 1200 میلیون ریال اعلام کرد.

عناوین ویژه