زمان بارگزاری این صفحه: 12:44 PM UTC

نوشته هایی با برچسب محمدرضا رحمانی

«رحمانی» رئیس شورای شهر صومعه سرا شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر صومعه سرا برگزار و محمدرضا رحمانی به عنوان رئیس و ناصر حقیقی به عنوان نایب رئیس این شورا انتخاب شدند.

شورای شهر صومعه سرا

عناوین ویژه