زمان بارگزاری این صفحه: 10:05 AM UTC

نوشته هایی با برچسب محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری

باهنر؛ رحیمی بهترین معاون اول بود/ توکلی؛ مزاحم رحیمی نشوید

بازخوانی یک مصاحبه؛ محمد رضا باهنر؛ رحیمی بهترین معاون اول رییس جمهور در سال‌های پس از انقلاب بود / توکلی می گفت وقتی رحیمی به این خوبی کار می کند چرا مزاحمش می شوی!

عناوین ویژه